Piotr Klimek

Teatr Animacji w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Klimek

Kompozytor, wykładowca, producent muzyczny. Od 2017 roku dyrektor Teatru Animacji w Poznaniu. Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze: Kompozycja w klasie Giliusa van Bergeijk’a i Diderika Haakmy Wagenaar’a – 1997) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu: Kompozycja w klasie Grażyny Pstrokońskiej – Navratil). Tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycji uzyskał w roku 2003 (A.M. w Poznaniu). Od 1998 r. wykłada przedmioty muzyczne na Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Sztuki w Szczecinie. Gościnny wykładowca kompozycji w Królewskim Konserwatorium w Hadze w 2003r oraz Uniwersytecie Sztuki w Zurichu w roku 2009. Współpracuje również z Akademiami Teatralnymi w Warszawie i Krakowie. Konsultant muzyczny instytucji kultury w Szczecinie. Dyrektor Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Sztuki w Szczecinie w latach 2010 – 2011, a w roku 2012 prorektor ds. Artystycznych i Współpracy z Zagranicą tej uczelni.

Profile details