Loading Wydarzenia
02
lipiec
sobota

warsztat: HOP HOLA / Paulina Giwer-Kowalewska i Aniela Kokosza / Polska / wiek: 0,5-2

2 lipca 15:00 - 16:00
10zł
  • This event has passed.

Warsztat o odkrywaniu tego, co odróżnia nasze dorosłe ciało od ciała kilku/ kilkunastomiesięcznego dziecka. Poruszamy się w bliskości: ciało do ciała, we wspólnym oddechu i wpatrywaniu się w najmniejsze detale. 

Doświadczyć tego wszystkiego pomogą nam wyjątkowe obiekty sensoryczne Intibag, a dokładnie worki sensoryczne, w których poruszamy się i ukoimy. „Worek sensoryczny wzmacnia więź między opiekunem i dzieckiem, wprowadza dodatkowy czas i dialog w trudnych sytuacjach emocjonalnych na różnych etapach rozwoju dziecka. Dzieci chętnie przyjmują tam pozycję embrionalną i wyciszają się, tak jakby intuicyjnie wracały do brzucha mamy.”*
Nauczymy się ruszać razem, nawiążemy relacje w ruchu, będziemy uczyć się od siebie w dialogu.  

czas trwania: ok. 60 min.
wiek: dla rodziny/osoby dorosłej, przy której dziecko czuje się komfortowo i dziecka w wieku 0,5-2 lat

ważne informacje:
DZIECKO BIERZE UDZIAŁ W WARSZTACIE RAZEM Z RODZICEM /DOROSŁYM OPIEKUNEM, KAŻDY UCZESTNIK MUSI MIEĆ WŁASNY BILET
warsztat ruchowy dla rodzin, oparty głównie na komunikacji pozawerbalnej; wszystkich uczestników prosimy o wygodny strój oraz zabranie ze sobą butelki wody 

 

Prowadzenie (współzałożycielki Kolekttacz)

Aniela Kokosza–  performerka, pedagożka tańca, choreoterapeutka. Stypendystka Instytutu Muzyki i Tańca, Alternatywnej Akademii Tańca 2015, fundacji Ciało/Umysł 2017, Prezydenta Miasta Gdańska, programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura oraz programu wsparcia UMWW Kultura w drodze. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2-letni kurs instruktorski o profilu taniec współczesny w Bydgoszczy oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Pracuje jako twórczyni niezależna, działając na pograniczu tańca, sztuk performatywnych i nauk o ciele. Pracuje pedagogicznie: ze studentami tańca, prowadząc autorskie warsztaty ruchowe, również z osobami z alternatywną motoryką i zagrożonymi wykluczeniem społecznym i edukacyjnym. Interesują ją zagadnienia związane z filozoficzno-społecznymi aspektami postrzegania ciał oraz działania dostępnościowe.

Paulina Giwer- Kowalewska– aktorka, tancerka. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.  Aktorka w spektaklu „blisko” Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (w reżyserii Alicji Morawskiej-Rubczak) nagradzanego i prezentowanego na licznych najważniejszych festiwalach/scenach teatralnych na świecie (m.in. Singapur, Norwegia, Irlandia, Francja) oraz „Frajda Granda Bzik” (Kolekttacz/Art Fraction Foundation). Stale współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół” prowadząc autorskie warsztaty teatralno-ruchowe dla dzieci oraz z choreografką Izabelą Chlewińską, prowadząc warsztaty z obiektami sensorycznymi Intibag. Współtworzyła projekt międzypokoleniowy, realizowany w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”. Stypendystka „Kultury w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), Alternatywnej Akademii Tańca, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury (2013) oraz programu twórczego Tanz Medien Akademie w Bauhaus Universitat (2011). Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, rodzin, osób dorosłych (również z osobami z alternatywną motoryką i zagrożonymi wykluczeniem społecznym i edukacyjnym). Interesuje się podnoszeniem kompetencji odbiorców sztuki, wartości i jakości w kulturze dostępnej dla wszystkich niezależnie od miejsca. 

Kolekttacz

Kolektyw twórczy, który powstał w marcu 2020 roku z potrzeby wspólnego tworzenia. Trzy artystki: Paulina Giwer-KowalewskaAniela Kokosza i Agnieszka Dubilewicz połączyły swoje artystyczne światy i wieloletnie doświadczenia w pracy w obszarach tańca, teatru, edukacji. Kolektyw w swojej praktyce korzysta z narzędzi wywodzących się z technik tańca współczesnego, improwizacji i technik somatycznych. Działania kieruje do dzieci, rodzin, grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, uczestników i uczestniczek ze szczególnymi potrzebami. 

„Nasze działania są interdyscyplinarne, elastyczne, uniwersalne, otwarte. Nie dla tych, którzy potrafią tańczyć, ale dla wszystkich, którzy mają ciało! Naszą praktyką staramy się udowadniać, że ruch niejednokrotnie wymyka się stereotypom i normom, odbywa się także daleko od sceny – w codzienności, dotyczy zewnętrza i wnętrza każdego z nas.”

Więcej informacji: kolekttacz.pl / facebook.com/Kolekttacz

 

* Ze strony www.intibag.eu/ https://intibag.eu/portfolio-item/intimate-bag-kids-moje-miejsce/

 


HOP HOLA / Пауліна Гівер-Ковалевська і Аніела Кокоша / Польща / вік: 0-2

 

Дата: 02.07. год. 15:00

ціна: 10 зл./особа

Майстер-клас з виявлення того, що відрізняє наше доросле тіло від тіла кількамісячної дитини. Будемо рухатись в близькості/поруч: тіло до тіла, спільно дихаючи і вдивляючись у найдрібніші деталі.

Відчути все це нам допоможуть унікальні сенсорні об’єкти Intibag, а саме – сенсорні мішки, рухаючись в яких ми можемо заспокоюватись.

«Сенсорний мішок зміцнює зв’язок між дорослим і дитиною, дає час і простір до діалогу у складних емоційних ситуаціях на різних етапах розвитку дитини. Діти охоче приймають там ембріональне положення і заспокоюються, ніби інтуїтивно повернулися в мамин живіт».

Ми навчимося рухатися разом, будемо встановлювати відносини в русі та будемо вчитися одне в одного в діалозі.

 

Тривалість: приблизно 60 хв.

Вік: для сімей/дорослого, з яким дитина почувається комфортно, та дитини віком 0-2 роки

 

Важлива інформація: 

– руховий семінар для сімей, заснований переважно на невербальній комунікації, проводиться польською мовою, з можливістю участі також непольськомовних сімей; 

– усіх учасників просимо одягнути зручний одяг та взяти з собою пляшку води.

 

Майстер-клас проведуть  (співзасновники групи Kolekttacz)

 

Аніела Кокош – перформерка, викладачка танцю, хореотерапевтка. Стипендіатка Інституту музики та танцю, Академії альтернативного танцю 2015, Фонду Тіло/Розум 2017, а також стипендіатка преміі Мера Гданська, грантової програми Національного центру культури – Дуже молода культура та програми підтримки Управління культури. Закінчила медичний університет у Познані, 2-річні курси викладачів сучасного танцю в Бидгощі та Гуманітарно-економічну академію в Лодзі. Працює як незалежна артистка в сфері перформансу, танцю та наук про тіло. Працює педагогічно: зі студентами танців, проводячи оригінальні рухові майстер-класи, а також, з людьми з альтернативними руховими навичками та ризиком соціального та освітнього відчуження. Її цікавлять питання, пов’язані з філософськими та соціальними аспектами сприйняття тіла та справи доступності.

 

Пауліна Гівер-Ковалевська – актриса, танцівниця. Випускниця Академії театрального мистецтва ім. С. Виспянського в Кракові, кафедри Театру танцю в Битомі. Актриса у виставі «blisko» у Центрі дитячої творчості в Познані (реж. Аліція Моравська-Рубчак), який був нагороджений ​​на багатьох найважливіших фестивалях/театральних сценах у світі (включно Сінгапур, Норвегію, Ірландію, Францію), та вистави «Frajda Granda Bzik» (Kolekttacz / Art Fraction Foundation). Співпрацює з Муніципальним культурним центром «Sokół», проводить власні акторські та рухові майстер-класи для дітей, а також співпрацює з хореографкою Ізабелою Хлевінською, разом проводять майстер-класи з сенсорними об’єктами Intibag. Співавторка проєкту між поколіннями, реалізованого у рамках конкурсу «Сеньйори в дії». Стипендіатка «Культура в мережі» Міністерства культури (2020), Альтернативної академії танцю, Західно-Поморського воєводства в галузі культури (2013) та творчої програми Tanz Medien Akademie при Bauhaus Universitat (2011). Протягом багатьох років веде власні майстер-класи для дітей, сімей та дорослих (також з людьми з альтернативними моторними навичками та ризиком соціального та освітнього відчуження). Зацікавлена ​​у підвищенні компетенції глядача, цінностей та якості в культурі, доступній кожному, незалежно від місця.

 

Kolekttacz

Творчий колектив створений у березні 2020 року з потреби творити разом. Три художниці: Пауліна Гівер-Ковалевська, Аніела Кокоша та Агнешка Дубилевич поєднали свої мистецькі світи та багаторічний досвід роботи у сфері танцю, театру та освіти. Колектив у своїй практиці використовує засоби, похідні від сучасних танцювальних технік, імпровізації та соматичних прийомів. Заходи спрямовані для: дітей, сімей, груп з ризиком соціального відчуження, учасників та учасниць з особливими потребами.

 

«Наша діяльність є міждисциплінарною, гнучкою, універсальною та відкритою. Не для тих, хто вміє танцювати, а для всіх, хто має тіло! Своєю практикою ми намагаємося довести, що рух часто кидає виклик стереотипам і нормам, рух також відбувається далеко від сцени – у повсякденному житті, назовні та всередині кожного з нас».

 

Більше інформації: kolekttacz.pl / facebook.com/Kolekttacz

 

Ви станете співтворцями цієї історії і завдяки вам будуть створені найпрекрасніші місця та їхні мешканці.

Dostępne terminy
Data:Godzina:Koszt:Wiek
Sobota 2.07.202215:0010 zł (dziecko bierze udział w warsztacie z rodzicem/dorosłym opiekunem; każda osoba musi mieć własny bilet)0-2 lata
Szczegóły
Data: 2 lipca
Godzina: 15:00 - 16:00
Koszt: 10zł
Miejsce
Nazwa miejsca: Witraż / Teatr Animacji
Adres: Św. Marcin 80/82
Poznań, 61-876 Poland

+ Google Map
Strona www: www.teatranimacji.pl
Organizator
Organizator: Art Fraction Foundation