Loading Wydarzenia
02
lipiec
sobota

warsztat: MAŁYMI KROKAMI / Antek Kurjata / Polska / wiek: 3-5

2 lipca 16:00 - 17:00
10zł
  • This event has passed.

Warsztat ruchowy Małymi krokami  jest zaproszeniem do twórczych poszukiwań dla wszystkich ciekawskich. W trakcie spotkania przyjrzymy się bliżej naszemu ciału. Wykorzystując wszystkie jego części, będziemy zostawiać za sobą ślad/y. Prócz ciała, wykorzystamy też nasze zmysły, aby poszukać i przyjrzeć się śladom i krokom innych. Czy wszyscy zostawiamy ślad/y? Jaki kształt ma Twój ślad? W jaki sposób stawiamy kroki? Czy dźwięk i cień to też ślad? Odkrywając własne możliwości ruchowe, idąc śladem intuicji, będziemy pracować indywidualnie/w parach i dużej grupie.

 

prowadzenie: Antek Kurjata

czas trwania: 60 min.

wiek: 3-5 i bliscy dorośli

ważne informacje:

DZIECKO BIERZE UDZIAŁ W WARSZTACIE RAZEM Z RODZICEM /DOROSŁYM OPIEKUNEM, KAŻDY UCZESTNIK MUSI MIEĆ WŁASNY BILET
warsztat ruchowy dla rodzin, oparty głównie na komunikacji pozawerbalnej, prowadzony w języku polskim, z możliwością udziału także rodzin niepolskojęzycznych; wszystkich uczestników prosimy o wygodny strój oraz zabranie ze sobą butelki wody 

 

ANTEK KURJATA

Aktor, tancerz, terapeuta zajęciowy w WTZ Przylesie w pracowni rękodzieła z fakultetem artystycznym. Absolwent MA Acting na Manchester Metropolitan University i Teatru Pieśń Kozła we Wrocławiu oraz Diploma in Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Uczestnik wielu warsztatów teatralnych i tanecznych. Brał udział w licznych spektaklach, zarówno w  Polsce jak i za granicą m.in.: „Requiemaszyna”,  Marty Górnickiej, założycielki i reżyserki Chóru Kobiet, „delayScape” Moniki Smekot, „Natura Morte” Rosyjskiej Grupy Derevo, „Blisko” w reż. Alicji Morawskiej Rubczak , „Tranquillo” Janusza Orlika. Pracował również z Moon Fool Company (Anglia) i Akhe (Rosja), Współzałożyciel polsko – szkockiego Teatru Gappad w Glasgow – grał we wszystkich jego produkcjach. Były członek zespołu artystycznego Jubilo, zajmującego się projektami skierowanymi do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadził cykl warsztatów teatralno – ruchowych dla osób: z niepełnosprawnościami w ramach projektu 5zmysłów.EKSPRESJA. W ramach 20. Biennale sztuki dla dziecka prowadził autorskie warsztaty teatralno – muzyczne “koloRaki” skierowane do  młodzieży głuchej i niedosłyszącej.  Regularnie prowadzi warsztaty ruchowe dla rodzin z dziećmi, oraz dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz intelektualnymi. Uczestnik cyklu laboratoriów tanecznych „Taniec i niepełnosprawność – przekraczanie granic” organizowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i British Council w latach 2019 –  2021r. w trakcie których pracował min. z Marc Brew, Pauliną Wycichowską, Iwoną Olszowską i Kate Marsh. Od 2020 roku związany z Fundacją Tak dla Samodzielności zajmującą się prowadzeniem mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lalkarz w projekcie edukacyjnym „Teatr lalek z niepełnosprawnością”. Rezydent programu Rezydencji Artystycznych 2022 w CK Zamek w Poznaniu.


МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ / Антек Курʼята / Польща / вік: 3-5

дата: 2.04. час. 16:00

ціна: 10 зл./особа

 

Майстерня руху Маленькими кроками – це рухові заняття для сімей, які запрошують всіх допитливих учасників до творчих пошуків. Під час зустрічі ми уважніше розглянемо наше тіло. Використовуючи всі його частини, ми залишимо за собою слід(и). Крім тіла, ми також використовуємо свої органи чуття, щоб шукати і дивитися на кроки інших людей. Чи всі ми залишаємо слід(и)? Якої форми твій слід? Як ми ставимо кроки? Звук і тінь також є слідом? Розкриваючи власні рухові здібності, слідуючи інтуїції, працюватимемо індивідуально / в парах та у групі.

 

ведучий: Антек Курʼята

тривалість: 60 хв.

вік: 3-5 і близькі дорослі

 

важлива інформація: рухові заняття для сімей, засновані переважно на невербальній комунікації, що проводиться польською мовою, з можливістю участі також непольськомовних сімей; усіх учасників просять одягнути зручний одяг та взяти з собою пляшку води

 

Антек Кур’ята – актор, танцюрист, терапевт в WTZ Przylesie в ремісничій майстерні з художнім факультетом. Випускник Манчестерського Університету, факультету акторської майстерності, Театру Pieśń Kozła у Вроцлаві та коледжу Адама Шміта в Шотландії, факультет з практики фізичного театру. Учасник багатьох театральних і танцювальних майстер-класів. Брав участь у численних виставах, як у Польщі, так і за кордоном, зокрема: «Requiemaszyna» Марти Гурницької, засновниці та керівника Жіночого хору, «delayScape» Моніки Смекот, «Natura Morte» російської групи «Дерево», «Blisko» реж.. Аліції Моравської Рубчак, «Tranquillo» Януша Орліка. Він також працював з Moon Fool Company (Англія) та Akhe (Росія), співзасновник польсько-шотландського театру Gappad в Глазго – грав у всіх його постановках. Колишній учасник мистецького колективу Jubilo, який займається проектами, орієнтованими на людей із ризиком соціального відчуження. Провів серію театральних і рухових майстер-класів для людей з обмеженими можливостями в рамках проекту 5zmysłów.EKSPRESJA. У рамках 20-ї бієнале дитячого мистецтва провів власні театрально-музичні майстер-класи «koloRaki», адресовані глухій та слабочуючій молоді. Регулярно проводить рухові майстер-класи для сімей з дітьми, а також для людей з фізичними та розумовими вадами. Учасник серії танцювальних лабораторій «Танець та інвалідність – перетин кордонів», організованих Національним інститутом музики і танцю та Британською Радою у 2019-2021 роках. протягом цього часу працював також з Марком Брю, Пауліною Виціховською, Івоною Ольшовською та Кейт Марш. З 2020 року пов’язаний з фондом «Так для самостійності», яка займається організацією мешкань з тренажерами для людей з вадами інтелекту. Лялькар у освітньому проекті «Ляльковий театр з інвалідністю». Резидент програми Artistic Residency 2022 у CK Zamek у Познані.

Dostępne terminy
Data:Godzina:Koszt:Wiek
Sobota 2.07.202216:0010 zł (dziecko bierze udział w warsztacie z rodzicem/dorosłym opiekunem; każda osoba musi mieć własny bilet)3-5 lat
Szczegóły
Data: 2 lipca
Godzina: 16:00 - 17:00
Koszt: 10zł
Miejsce
Nazwa miejsca: Witraż / Teatr Animacji
Adres: Św. Marcin 80/82
Poznań, 61-876 Poland

+ Google Map
Strona www: www.teatranimacji.pl
Organizator
Organizator: Art Fraction Foundation