Teatr Animacji w Poznaniu

Home » Teatr Animacji w Poznaniu

 

Teatr Animacji w Poznaniu jest miejską instytucją kultury wyrosłą w tradycji polskiego teatru lalek i formy. Od swoich początków w latach 40tych XX wieku współtworzyli go wybitni artyści, którzy wyznaczali kierunki i trendy, poszukiwali nowych środków wyrazu i starali się – poprzez plastykę teatru, aktora i lalkę – dotrzeć do serc i umysłów zarówno młodego, jak i starszego Widza. Zobowiązująca nas historia i dorobek Teatru Marcinek nie pozwala na samo tylko bezpieczne kultywowanie opowieści i tytułów prostych i przyjemnych. Naszą powinnością (ale też zaszczytem i radością) jest stawianie Ważnych Pytań, gotowość do Dialogu, otwartość na Eksperyment, potrzeba Spotkania i budowanie nowych Narracji. Naszym celem jest tworzenie ćwiczeń z Wyobraźni, zbudowanie poligonu do Samodzielnego Myślenia i platformy Zderzenia z nieszablonowym patrzeniem na zwykłe tematy. Stąd kierunek naszych artystycznych poszukiwań niejednokrotnie niesie ze sobą ryzyko wyjścia poza strefę komfortu, gwarantowaną przez kino czy teatr stricte komercyjny, ale też pachnie przygodą i wyzwaniem, co procentuje najczęściej nowym doświadczeniem i odkrywaniem prawd nieoczywistych. Adresując sporą część swojego repertuaru do młodzieży i widowni dorosłej, czujemy się również współodpowiedzialni za stan serc, dusz i umysłów młodego pokolenia. To poczucie misji każe nam tworzyć repertuar wymagający myślenia i kształtujący świadomego odbiorcę kultury. Każe nam również wspierać merytorycznie wychowawców i opiekunów, którzy zabiorą przedstawione przez nas treści do domów i szkolnych klas.

Współczesny teatr lalki i formy oznacza o wiele więcej, niż stanowi jego nazwa. Jest też obecnie czymś o wiele szerszym, niż był przed pięćdziesięciu laty. Stąd nasze poszukiwania artystyczne zaczynają się w europejskim teatrze plastycznym i eksperymentalnym, sięgają teatru tańca ze wszystkich zakątków świata, czerpiąc pełnymi garściami z doświadczeń teatru dramatycznego, musicalu i baletu, docierają aż na sam skraj najnowszych poszukiwań w dziedzinie sprzężenia aktora z lalką, cyfrowym obrazem i technologią. Teatr Animacji to z jednej strony platforma zderzenia tych wszystkich trendów, z drugiej – swoista latarnia morska, wskazująca kierunki i wybierająca bezpieczną ścieżkę.  W tym wszystkim jednak staramy się nie zagubić pierwotnej idei Lalkarza – Opowiadacza, który swoim kunsztem narracji potrafi złapać nas za rękę i zaprowadzić w miejsca, o jakich nawet nam się nie śniło.

 

W 2018 roku, we współpracy z Art Fraction Foundation, dołączyliśmy do projektu współpracy wpieranego przez program Kreatywna Europa pn. „Mapping. A map on the aesthetics of performing arts for early years”. Mapping to artystyczny projekt badawczy, który skupia się na budowaniu poprzez zmysły relacji z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Relacja ta opiera się na sztukach performatywnych, a koncentruje się przede wszystkim na idei „dziecięcy odbiorca dzisiaj – nie jutro”.

Więcej o projekcie: http://mapping-project.eu/

 

 

ZESPÓŁ TEATRU ANIMACJI:

 

DYREKTOR: Piotr Klimek

ZASTĘPCA DYREKTORA: Katarzyna Grajewska

KIEROWNIK LITERACKA: Malina Prześluga

EDUKACJA I KONTAKT Z MEDIAMI: Agata Drwięga
PROMOCJA: Aleksandra Marzec-Hubka
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ: Lech Chojnacki
ADMINISTRACJA: Agnieszka Przybylska – Garsztka, Tadeusz Damski

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW, DYREKTOR ARTYSTYCZNA FESTIWALU KONTEKSTY: Barbara Małecka

ZESPÓŁ TECHNICZNY: ZESPÓŁ TECHNICZNY: Jordan Cisowski (Kierownik techniczny), Jadwiga Połczyk, Adam Jełowicki, Szymon Komarski, Oleh Nesterov, Vitalii Rufov, Jerzy Więckowski; Michał Krugiołka (Główny specjalista ds. sekcji elektro-akustycznej), Maciej Kuśnierz, Arkadiusz Czapla, Michał Wereda